داستان کوتاه لذت زندگی (پائولو کوئیلیو)اورداپ

لذت زندگی (پائولو کوئیلیو)

دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و
به غروب خورشید نگاه میکردند. یکی از
دیگری پرسید: چرا هنگام غروب رنگ آسمان
تغییر میکند؟ میمون دوم گفت: اگر
بخواهیم همه چیز را توضیح بدهیم، مجالی
برای زندگی نمی ماند. گاهی اوقات باید
بدون توضیح از واقعیتی که در اطرافت
میبینی، لذت ببری. میمون اول با ناراحتی
گفت: تو فقط به دنبال لذت زندگی هستی و
هیچ وقت نمی خواهی واقعیتها را با منطق
بیان کنی. در همین حال هزار پایی از کنار
آنها میگذشت. میمون اول با دیدن هزار پا
از او پرسید: هزار پا، تو چگونه این همه
پا را با هماهنگی حرکت میدهی؟ هزارپا
جواب داد: تا به امروز راجع به این موضوع
فکر نکرده ام. میمون دوم گفت: خوب فکر کن
چون این میمون راجع به همه چیز توضیح
منطقی میخواهد. هزار پا نگاهی به پاهایش
کرد و خواست توضیحی بدهد: خوب اول این پا
را حرکت میدهم، نه، نه. شاید اول این یکی
را. باید اول بدنم را بچرخانم، ... هزار پا
مدتی سعی کرد تا توضیح مناسبی برای حرکت
دادن پاهایش بیان کند. ولی هرچه بیشتر
سعی میکرد، ناموفقتر بود. پس با ناامیدی
سعی کرد به راه خودش ادامه دهد، ولی
متوجه شد که نمیتواند. با ناراحتی گفت:
ببین چه بلایی به سرم آوردید. آنقدر سعی
کردم چگونگی حرکتم را توضیح دهم که راه
رفتن یادم رفت. میمون دوم به اولی گفت:
میبینی! وقتی سعی میکنی همه چیز را توضیح
دهی اینطور میشود. پس دوباره به غروب
آفتاب خیره شد تا از آن لذت ببرد. پائولو
کوئیلیو

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بعضی از دانشمندان این امکان را می دهند که بیش از یک جهان وجود داشته باشد. به هر حال انفجاری مانند انفجار بزرگ که جهان ما را به وجودآورد ممکن است بیش از یک بار اتفاق افتاده باشد و علاوه بر جهان مستقل ما جهان دیگری نیز وجود داشته باشد. درحالی که تاکنون جهان دیگری کشف نشده است.

ضرب المثل

پایی پیش و پایی پس گذاردن (دو دل و مردد بودن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 24611 تأیید کننده: هومن
سروده فعل مجهول از كيست
(1) حميد سبزواري
(2) سيمين بهبهاني
(3) استاد شهريار
(4) فروغ فرخ زاد
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 24611:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا