تعريف وتشکيل شرکت سهامي

ماده 1 - شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست.
ماده 2 - شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شودولواينکه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامي تعدادشرکاءنبايدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامي به دونوع تقسيم مي شود

فقط کامنت    

ایجاد کننده

نوعی موش که قلبش در 1 دقیقه بین 1200 تا 1500 بار می تپد و رکورد ضربان قلب را در بین موجودات زنده دارد.

ضرب المثل

ساخت و پاخت کردن ( تبانی کردن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 27271 تأیید کننده: *بیدار*
نام بخشی در شاهنامه فردوسی نیست؟
(1) پادشاهی اورمزد
(2) داستان دوازده رخ
(3) داستان کیوان
(4) پادشاهی کیومرث
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 27271:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا