تعريف وتشکيل شرکت سهامي

ماده 1 - شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست.
ماده 2 - شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شودولواينکه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامي تعدادشرکاءنبايدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامي به دونوع تقسيم مي شود

فقط کامنت    

ایجاد کننده

عنکبوت ها دارای موهای ظریفی هستند که به آنها امکان می دهد به سطوح بچسبند . برخی از مطالعات نشان می دهد که عنکبوت ها می توانند صدها برابر وزن خود را در این حالت ، چسبیده یا معلق نگه دارند.

ضرب المثل

تا بوغ سگ (تا نزدیک بامداد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 28396 تأیید کننده: کوروش.
نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
(1) رکعت9
(2) رکعت10
(3) رکعت11
(4) رکعت7
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 28396:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا