تعريف وتشکيل شرکت سهامي

ماده 1 - شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست.
ماده 2 - شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شودولواينکه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامي تعدادشرکاءنبايدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامي به دونوع تقسيم مي شود

فقط کامنت    

ایجاد کننده

عموماً فکر می شود که بلندترین کوههای جهان در تبت قرار دارد . اما در قطب جنوب کوه هایی وجود دارند که بسیار بلند تر از اورست است.

ضرب المثل

از پشت بوته در نیامده ایم (بی کس و کار نیستیم )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 24717 تأیید کننده: هومن
مرکز استان مرکزی کدام است؟پاکن
(1) پاکن
(2) اراک
(3) توکیو
(4) ساوه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 24717:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا