تعريف وتشکيل شرکت سهامي

ماده 1 - شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست.
ماده 2 - شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شودولواينکه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامي تعدادشرکاءنبايدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامي به دونوع تقسيم مي شود

فقط کامنت    

ایجاد کننده

راه شیری، کهکشانی است که ما در آن زندگی می کنیم . این کهکشان از ستاره های بیشمار ، از جمله خورشید و خانواده آن ، یعنی منظومه شمسی تشکیل شده است.

ضرب المثل

آقا بالاسر (فردی که بدون هیچ حق و احسانی به کسی فرمان و دستور بدهد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 36432 تأیید کننده: منان90
این عبارت ترجمه کدام آیه است : « اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند »
(1) ادعو ربکم تضرعا و خفیه
(2) اجیب دعوه الداع اذا دعان
(3) فلیستجیبوالی
(4) ادعونی استجب لکم
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 36432:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا