دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي

ماده 6 - هرتاجري به استثناي کسبه جزءمکلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راکه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه.
2 - دفترکل.
3 - دفتردارائي.
4 - دفترکپيه.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین کسی که زره ساخت حضرت داود بود

ضرب المثل

آرزو به گور بردن (ناکام ماندن و به هدف نرسیدن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 26597 تأیید کننده: [ali]
حرارت مرکز خورشد چند میلیون درجه میباشد؟
(1) 25 میلیون درجه
(2) 20میلیون درجه
(3) 20میلیارد درجه
(4) 15 میلیون درجه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 26597:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا