معاملات تجارتي از قرار ذيل است :

1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشکي يا آب يا هوا به هرنحوي که باشد.
3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق‌العمل کاري (کميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي که براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيداکردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4 - تاسيس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براين که براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 - تصدي بعمليات حراجي
6 - تصدي بهرقسم نمايشگ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

105 سال پیش گروه های خونی کشف شدند ،قبل از آن صدها نفر به خاطر تزریق خون از گروه های متفاوت جان خود را از دست دادند.

ضرب المثل

جان کسی را به لب آوردن ( کسی را در انتظار طولانی گذاشتن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 22146 تأیید کننده: یاس من
انکارا یعنی چی؟ (سامان اندی)
(1) این کارا
(2) اون کارا
(3) همه کارا
(4) پایتخت ترکیه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 22146:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا