ایجاد کانل سوئز

پیشینه عمیق و کهن مهندسی ایرانیان در دوره باستان ،با در نظر گرفتن آثار ساختمانهای باقیمانده از دوره هخامنشیان ،پارتیان ساسانیان ،مجموعه حیرت انگیزتخت جمشید آثار باستانی پراکنده در استان فارس و طاق کسری د رمداین به خوبی روشن است . مهم ترین موضوعی که در اینجا مورد گفتگو و توجه می باشد ایجاد کانال دریایی بوسیله مهندسان ایرانی به سرپرستی "مهندس ارتاخه "هخامنشی است که به فرمان داریوش اول هخامنشی بوجود آمده و افتخار آن برای همیشه از آن ایران و ایرانی است . داریوش بزرگ با توجه به اهمیت را

فقط کامنت    

ایجاد کننده

کوسیستم ، مجموعه زنده ای از حیوانات ، گیاهان ، موجودات میکروسکوپی و زیستگاهی که در ان زمدگیمی کنند می باشد . اکوسیستم می تواند به کوچکی یک گودال آب و یا به بزرگی یک اقیانوس باشد .

ضرب المثل

آمدم ثواب کنم کباب شدم (در عوض عمل نیک و نیت خیر دچار اتفاق بدی شدم )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 3732 تأیید کننده: علی شاهکار
دوره ضعف و انحطاط سامانیان با این امیر و در این سال آغاز میشود
(1) اسماعیل بن احمد-287هجری
(2) نوح بن نصر-331 هجری
(3) نصر بن احمد سامانی-331 هجری
(4) عبدالملک دوم-287 هجری
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 3732:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا