گشتاسب

نام گشتاسب بیش از دیگر پادشاهان کیانى، در اوستا و متون پهلوى آمده است. نامش در اوستا ویشتاسپا Vishtaspa صاحب اسب رمنده آمده است. و در آن کتاب راجع به او چنین آمده: ویشتاسب بلندهمت دارنده‏ى اسبان تندرو از خاندان نوذر، و دوست زرتشت پیغمبر شهریارى مزداپرست و داراى فرکیانى بود، و دین اهورایى را به مقامى بلند رسانید و بر دشمنان خود غلبه کرد. و دختران خویش: هما و به‏آفرید را که اسیر خیوئان (تورانیان) شده بودند، رها کرد. زن گشتاسب هوتئوسا Hutaosa از خاندان نوذرى بود که مانند شوى خود دین زرتشت را پذیرفت

فقط کامنت    

ایجاد کننده

انسان های امروزی ، با هوش اند به همین دلیل دانشمندان نام علمی هوموساپینس به معنی انسان اندیشمند را روی آنها گذاشته اند.نزدیک ترین اجداد ما هوموساپینس ها بودند که حدود 200 هزار سال پیش در آفریقا انسان های امروزی ، با هوش اند به همین دلیل دانشمندان نام علمی هوموساپینس به معنی انسان اندیشمند را روی آنها گذاشته اند.نزدیک ترین اجداد ما هوموساپینس ها بودند که حدود 200 هزار سال پیش در آفریقا زندگی کمی کرده اند.

ضرب المثل

وقت گل نی ( کنایه از وعده ای پوچ و تو خالی )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 6923 تأیید کننده: معرفت
در زمان کدام پادشاه قاجار هم زمان سه کشور فرانسه، انگلیس و روسیه متوجه ایران شدند؟
(1) آقا محمد خان
(2) فتحعلی شاه
(3) لطفعلی خان
(4) محمدشاه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 6923:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا