عناصر دعوای متقابل عبارتند از

1- دعوائی که مسبوق به طرح دعوای دیگر که دعوای اصلی نام دارد، باشد.
2- منشأ آن و منشأ دعوای اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.
3- عنوان دفاع خوانده از دعوای اصلی را نداشته باشد. دعوای خوانده مبنی بر صلح مورد دعوای اصلی به وی و دعوای تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوای متقابل نیست.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

گل خورک ، ماهی های بسیار عجیبی هستند . آنها با باله هایشان که شبیه پا می باشد ، از درخت بالا می روند و به وسیله بادکش های شکمی به درخت می چسبند.

ضرب المثل

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 11115 تأیید کننده: فریدون
زنبورهاي نر داخل كندوي عسل چند روز زنده ميما نند؟
(1) 24روز
(2) 30روز
(3) 60روز
(4) 45روز
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 11115:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا