ماده 1046 - قرابت رضاعي ازحيث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبي است مشروط براينکه

اولا - شيرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا - شيرمستقيماازپستان مکيده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل يک شبانه روزويا15دفعه متوالي شيرکامل خورده باشدبدون اينکه دربين غذاي ديگرياشيرزن ديگررابخورد.
رابعا - شيرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.
خامسا - مقدارشيري که طفل خورده است ازيک زن وازيک شوهرباشدبنا براين اگرطفل درشبانه روزمقداري ازشيريک زن ومقداري ازشيرزن ديگربخورد موجب حرمت نمي شوداگرچه شوهرآن دوزن يکي باشد.وهمچنين اگرزن يک دخترو يک پسررضاعي داشته باشدکه هريک راازشيرمتعلق به شوهر

فقط کامنت    

ایجاد کننده

جزیره فری برز ، در ساحل شرقی استرالیا با وسعتی معادل 1630 کیلومتر مربع ، یزرگ ترین جزیره ماسه ای جهان است و از سال 1992 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. اینجزیره آمیزه ای بی نظیر از جنگل های استوایی ، دریاچه های آب شیرین و تپه های شنی است که حداکثر ارتفاعشان 260 متر است . گفته می شود میزان شن های موجود در این جزیره از شن های صحرای بزرگ آفریقا هم بیشتر است. در این جزیره بقایای سکونت بومیان استرالیا متعلق به 50 هزار سال پیش شناسایی شده است . ماتیوفلیوندر ، کاشف انگلیسی ، نخستین فرد غیر بومی بود که در سال 1802 قدم در جزیره فری برز گذاشت.

ضرب المثل

آش نخورده و دهان سوخته (کسی را به جرم گناه مرتکب نشده ،مجازات کردن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 19112 تأیید کننده: معرفت
دوربینه x3؟omid2323
(1) 3.2*
(2) 5
(3) 6
(4) 2
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 19112:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا