ماده 1046 - قرابت رضاعي ازحيث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبي است مشروط براينکه

اولا - شيرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا - شيرمستقيماازپستان مکيده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل يک شبانه روزويا15دفعه متوالي شيرکامل خورده باشدبدون اينکه دربين غذاي ديگرياشيرزن ديگررابخورد.
رابعا - شيرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.
خامسا - مقدارشيري که طفل خورده است ازيک زن وازيک شوهرباشدبنا براين اگرطفل درشبانه روزمقداري ازشيريک زن ومقداري ازشيرزن ديگربخورد موجب حرمت نمي شوداگرچه شوهرآن دوزن يکي باشد.وهمچنين اگرزن يک دخترو يک پسررضاعي داشته باشدکه هريک راازشيرمتعلق به شوهر

فقط کامنت    

ایجاد کننده

کره زمین هم به دور خودش و هم به دور خورشید می چرخد . در طول این گردش ، آن سوی کره زمین که به سوی خورشیدنیست ، در شب وتاریکی فرو می رود . یک روز و یک شب طول می کشد تات کره زمین یک دور کامل به دور خود بچرخد.

ضرب المثل

زبان سرخ ( بیان سخنان بیجا و فتنه انگیز گاهی موجب قربانی شدن شخص می شود )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 22585 تأیید کننده: _ارسلان_
کدام یک در تعریف وجوه نقد قرار نمی گیردد2fun
(1) پول نقد
(2) سپرده های دیداری
(3) سپرده های بلند مدت
(4) چک پول
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 22585:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا