ماده 979 - اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشندمي تواندتابعيت ايران راتحصيل کند -

1 - به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2 - پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساکن بوده باشند.
3 - فراري ازخدمت نظامي نباشند.
4 - درهيچ مملکتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محکوم نشده باشند.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

جعبه سیاه هواپیما سیاه رنگ نیست ، و حقیقتاً به رنگ نارنجی می باشند.هر هواپیما دارای دو جعبه سیاه می باشد که در یکی اطلاعات در مورد سرعت و ارتفاع هواپیما ضبط و ذخیره می شود و در دیگری صحبت های نیم ساعت آخر کابین خلبان ضبط و ذخیره می شود.

ضرب المثل

پایش لب گور است (مرگ او نزدیک است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 34541 تأیید کننده: omid2000
به وسیله چه فرمانی امکان بازکردن فایلهای فشرده وجود دارد؟
(1) zip
(2) winrar
(3) backup
(4) گزینه یک و دو صحیح است
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 34541:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا