ماده 979 - اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشندمي تواندتابعيت ايران راتحصيل کند -

1 - به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2 - پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساکن بوده باشند.
3 - فراري ازخدمت نظامي نباشند.
4 - درهيچ مملکتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محکوم نشده باشند.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

دانشمندان معتقدند که اتمسفر اولیه زمین ، محفظه واکنش هایی برای تولید مولکولهای خاص بوده که طی ملیون ها سال ، به موجودات زنده تکامل پیدا کرده اند . انرژی لازم برای چنین واکنش هایی به وسیله اشعه ماوراء بنفش خورشید و صاعقه ها تامین می شده است . این انرژی ، گازهایی از قبیل متان ، هیدروژه ، آمونیاک و دی اکسید کربن و بخار آب را با هم ترکیب کرده تا مواد ساده ای نظیر آمینواسید و ندها را پدید آورد.

ضرب المثل

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 2417 تأیید کننده: فریدون
مخترع کدام یک از وسایل زیر ادیسون نیست؟
(1) لامپ
(2) گرامافون
(3) الکتریسیته
(4) دما سنج
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 2417:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا