ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :

1 - کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .
2 - کساني که پدرآنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند .
3 - کساني که درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند.
4 - کساني که درايران ازپدرومادرخارجي که يکي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند.
5 - کساني که درايران ازپدري که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يکسال ديگردرايران

فقط کامنت    

ایجاد کننده

یکی از بزرگ ترین قاتلان انسان مار افعی آفریقایی و هندی است . زهر این مار سالیانه باعث مرگ ده هزار نفر می گردد . حدود 30 درصد از افرادی که توسط این مار گزیده می شوند و می میرند .

ضرب المثل

شکر آب شدن ( بین دو نفر کدورت و اختلاف بوجود آوردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 656 تأیید کننده: اندرس
روش انتقال باند پهن در کدام شبکه کاربرد دارد؟
(1) lan
(2) man
(3) wan
(4) internet
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 656:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا