ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :

1 - کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .
2 - کساني که پدرآنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند .
3 - کساني که درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند.
4 - کساني که درايران ازپدرومادرخارجي که يکي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند.
5 - کساني که درايران ازپدري که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يکسال ديگردرايران

فقط کامنت    

ایجاد کننده

طول تقریبی رود نیل که بزرگ ترین رود جهان است ، در حدود 6600 کیلومتر است.

ضرب المثل

آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزنه(اسرار خود را به دیگران بخصوص اطفال بیان نکن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 6101 تأیید کننده: پایدار
به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده یک تصویر ........ گفته می‌شود
(1) پیکسل
(2) بیت
(3) بایت
(4) دقت نمایش
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 6101:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا