ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :

1 - کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .
2 - کساني که پدرآنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند .
3 - کساني که درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند.
4 - کساني که درايران ازپدرومادرخارجي که يکي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند.
5 - کساني که درايران ازپدري که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يکسال ديگردرايران

فقط کامنت    

ایجاد کننده

تند رو ترین جانور روی زمین ، چیتا یا همان یوزپلنگ است که در دشت های آفریقا یا جنوب آسیا از جمله ایران زندگی می کند. گفته می شود که این جانور قادر است بیش از 500 متر را طی 15ثانیه بپیماید .
سرعت او در حدود 120 کیلومتر در ساعت است . او در عرض فقط 3 ثانیه تا 100 کیلومتر در ساعت اوج سرعت می گیرد . رکوردی که حتی سریع ترین خودروهای فراری هم نتوانسته اند بشکنند.

ضرب المثل

کارد دسته خودش را نمی برد ( معمولا اعضای فامیل و خانواده به یکدیگر خیانت نمی کنند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 13590 تأیید کننده: آیلارناناز
با 10 لیتر بنزین معمولی چند دور می توان کوره ی زمین را دور زد؟
(1) 1دور
(2) 2.5 دور
(3) 3 دور
(4) 4.5 دور
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 13590:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا