‌ماده 485 - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد

‌ماده 485 - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت
آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن
سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده
یا باعث کتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود
لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید‌ثابت شود.
‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش
برای طرف مقابل از تاریخ ثبو

فقط کامنت    

ایجاد کننده

دانشمندان انواع انرژی را شامل انرژ گرمایی ، الکترکی و انرژی شیمیایی در سوختها و انرژی های مربوط به خورشید که به ما انرژی تابشی که شامل نور ، گرما و اشعه فرابنفش می باشد . این انرژی را طیف الکترومغناطیس می گوسند.

ضرب المثل

هر آنکس که دندان دهد نان دهد( خداوند تامین کننده رزق و روزی بندگانش است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 8203 تأیید کننده: چشم براه
کدام جانور قلبش معادل سه پمپ اب کار قدرت دارد
(1) نهنگ
(2) فیل
(3) شتر
(4) زرافه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 8203:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا