‌ماده 485 - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد

‌ماده 485 - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت
آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن
سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده
یا باعث کتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود
لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید‌ثابت شود.
‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش
برای طرف مقابل از تاریخ ثبو

فقط کامنت    

ایجاد کننده

صخره مرجانی گریت بریر ریف ، در ساحل شرقی استرالیا بزرگترین ساختار طبیعی روی زمین است که از موجودات زنده ساخته شده است.

ضرب المثل

آتش را دامن زدن (موجب فتنه و آشوب شدن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 13098 تأیید کننده: arash99
لگاریتم x+6منهای لگاریتمx+2برابر 1 . xبرابر چند است؟
(1) منفی 14 نهم
(2) منفی 1
(3) جواب ندارد
(4) 14 نهم
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 13098:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا