شرح قانون آین دادرسی مدنی ماده 483

‌ماده 483 - هر گاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش
نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و‌شش کیلومتر مسافت از محل
اقامت پژوهش‌خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می‌شود.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

عموماً فکر می شود که بلندترین کوههای جهان در تبت قرار دارد . اما در قطب جنوب کوه هایی وجود دارند که بسیار بلند تر از اورست است.

ضرب المثل

پا در کفش کسی کردن (در کار کسی دخالت کردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 11326 تأیید کننده: اندرس
انتگرالeبه توانxچه می شود؟
(1) x
(2) 1
(3) خودش
(4) xبه تون2
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 11326:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا