شرح قانون آین دادرسی مدنی ماده 483

‌ماده 483 - هر گاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش
نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و‌شش کیلومتر مسافت از محل
اقامت پژوهش‌خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می‌شود.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بیشتر خرچنگ ها می توانند در همه جهات راه بروند اما مفاصل بعضی از انواع خرچنگ ها فقط در یک جهت حرکت می کند مزیت این مفاصی است که آنها با آن می توانند راه بروند.

ضرب المثل

آه در بساط نداشتن (بی نهایت فقیر و تهیدست )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 26480 تأیید کننده: [ali]
درفشار و حرارت بالا......تولید می شود؟542
(1) گاز
(2) آب
(3) نفت
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 26480:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا