شرح قانون آین دادرسی مدنی ماده 3

‌ماده 3 - دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده
یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض
باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید
موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

قطر کره چشم هشت پا ی غول پیکر در اقیانوس اطلس 40 سانتی متر است.

ضرب المثل

آب و آتش جمع نمی شوند ( این دو کس یا دو چیز ضد یکدیگرند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 27065 تأیید کننده: [ali]
نماد شیمیایی هیلیم؟xt
(1) Cl
(2) He
(3) Ca
(4) Ti
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 27065:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا