توان نـدارم

یه جایی هم هست بعد از کلی دویدن یهو می ایستی
سرت و میندازی پایین
و آروم میگی:
بیخیال دیگه زورم نمی رسه...

فقط کامنت    

ایجاد کننده

خطر ناکترین حلزون ، مخروط استوایی است که توسط نیزه زهر آگین ، طعمه هایش را از پا درمی آورد . نیشهای او می تواند انسان را نیز بکشد.

ضرب المثل

آشنا داند زبان آشنا (افراد مالوف و مانوس بهتر حرفای همدیگر را می فهمند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 21317 تأیید کننده: یاس من
کدام یک از جا های زیر با تهران فاصله بیشتری دارد
(1) جلگه خوزستان
(2) دریای خزر
(3) رود می سی سیپی
(4) دشت لوت
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 21317:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا