من محبت را دوست دارم

از معلمم شنيدم

صبح روز اول سال

« با محبت جمله سازيد. *»

اولي قلم تراشيد:


از معلمم شنيدم

صبح روز اول سال

« با محبت جمله سازيد. *»

اولي قلم تراشيد:

« من محبت را دوست دارم »

فقط کامنت    

ایجاد کننده

ضرب المثل

در چاه کسی افتادن ( گول او را خوردن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 32093 تأیید کننده: _____حسام_____
cristiano ronaldo شماره چنده؟اتااااااااااااااااااا/
(1) 8
(2) 7
(3) 10
(4) چی نمیدونم
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 32093:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا