به سلامتی شلغم نه به خاطر (شل)ش، به خاطر غمش!

به سلامتی شلغم نه به خاطر (شل)ش، به خاطر غمش!

فقط کامنت    

ایجاد کننده

طاق کسری یا ایوان مدائن ، نام کاخ پادشاهان ساسانی در تیسفون بود. طاق اصلی این کاخ خشتی ساخته شده به دست انسان می باشد . بلندای این طاق 35 متر و درازایش 50 متر است.

ضرب المثل

خاک بر سر کردن ( گرفتار مصیبت شدن ،داغ دیدن ، پست شدن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 3157 تأیید کننده: گلها
«تثنیه»و «جمع مذکر سالم » کلمه «مُعَلِمٌ » به ترتیب کدام است ؟
(1) مُعَلّمانِ؛مُعَلّمینِ ؛مُعَلّمونَ ؛مُعَلّمینَ
(2) مُعَلّمانِ ؛مُعَلّمونَ
(3) مُعَلّمینِ؛مُعَلّمینَ ؛مُعَلّمانِ ؛مُعَلّمونَ
(4) مُعَلّمینِ ؛مُعَلّمینَ
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 3157:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا