احادیث زیبا از امام جواد علیه السلام

1. صبر را بالش‌ کن‌ ، و فقر را در آغوش‌ گیر ، و شهوات‌ را به‌ دور انداز ، و با هواى‌ نفس‌ مخالفت‌ کن‌ ، و بدان‌ که‌ در برابر دیده‌ خدایى‌ ، پس‌ بنگر که‌ چگونه‌اى‌. (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 478)

2. سه‌ چیز است‌ که‌ هر کس‌ آن‌ را مراعات‌ کند ، پشمیان‌ نگردد :

1 - اجتناب‌ از عجله‌ ،2 - مشورت‌ کردن‌ ،3 - و توکل‌ بر خدا در هنگام‌ تصمیم‌ گیرى‌. (مسند الامام‌ الجواد ، ص‌ 247)

. جان‌ و دارایى‌ ، از بخششهاى‌ گواراى‌ خداست‌ و عاریه‌ سپرده‌ اوست‌ ، تا آنجا که‌ از آن‌ بهره‌مند شویم‌ مایه‌ خوشى‌ و شادى‌ است‌ ، و آنچه‌ همه‌ ببرند اجر و ثواب‌ است‌ ، پس‌ هر که‌ جزعش‌ بر صبرش‌ غالب‌ شود اجرش‌ ضایع‌ شده‌ و پناه‌ به‌ خدا از آن‌. (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 479)

4. کسى‌ که‌ در امرى‌ حاضر باشد و آن‌ را ناخوش‌ دارد ، چون‌ کسى‌ است‌ که‌ غائب‌ بوده‌ . و هر که‌ در امرى‌ حاضر نباشد ولى‌ بدان‌ رضایت‌ دهد ، مانند کسى‌ است‌ که‌ خود در آن‌ بوده‌. ( تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 479)

5. سه‌ چیز است‌ که‌ بنده‌ را به‌ رضوان‌ خدا مى‌رساند : 1 - زیادى‌ استغفار ، 2 - نرمخویى‌ ، 3 - صدقه‌ بسیار دادن‌. (مسند الامام‌ الجواد ، ص‌ 247)

6. از همراهى‌ و رفاقت‌ با آدم‌ شرور و بدجنس‌ بپرهیز ، زیرا که‌ او مانند شمشیر برهنه‌ است‌ که‌ ظ‌اهرش‌ نیکو و اثرش‌ زشت‌ است‌. ( مسند الامام‌ الجواد ، ص‌ 243)

7. پس‌ انداختن‌ توبه‌ فریب‌ خوردن‌ است‌. (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 480)

8. همواره‌ به‌ تأخیر انداختن‌ انجام‌ کارها ، سرگردانى‌ است‌. (تحف‌ العقول‌ ، ص‌480)

9. با دلها به‌ سوى‌ خداوند متعال‌ آهنگ‌ نمودن‌ ، رساتر از به‌ زحمت‌ انداختن‌

اعضا با اعمال‌ است‌. (مسند الامام‌ الجواد ، ص‌ 244)

10. اصرار بر گناه‌ آسودگى‌ از مکر خداست‌ ، " و از مکر خدا آسوده‌ نباشد جز مردمى‌ زیانکار ". (تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 480)

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین پیامبر در بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) بود .

ضرب المثل

صغری کبری چیدن ( کنایه از مقدمه چینی کردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1126 تأیید کننده: شهیار
از نظر حضرت ابراهیم (ع) خدائی که غروب و افول کند :
(1) باطل است
(2) دوست داشتنی نیست
(3) بت است
(4) از خود اختیاری ندارد
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1126:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا