داستان کوتاه و زیبای مرغ عشق

عادتش بود روزه اش را بعد از همه باز می
کرد.


چت اورداپتنها بود.اذان را که گفتند تا سر سفره
نشست ، انگار چیز مهمی یادش آمده باشد از
جا جهید و رفت آشپزخانه، یک نصف استکان
آب برداشت و ظرف آب مرغ عشق های توی قفس
را پر کرد تا عادتش حفظ شود

فقط کامنت    

ایجاد کننده

زبان ژاپنی دارای 1850 علامت و حرف الفباست.

ضرب المثل

فاتحه کسی یا چیزی را خواندن (کنایه از خراب کردن کسی یا چیزی )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 6395:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا