◈ میکـروفـون آزاد | برداشتِ هیجدهم(بحث ازاد)◈

◈◈دوستان ارداپی گلم سلام◈◈


◈◈میکـــروفــون آزاد(تریبون ازاد) ◈◈


چت اورداپ
◈◈ تواین صفحه هر چند وقت یه بار یه موضوع انتخاب میشه و باهم در رابطه با اون به

بحثُ تبادل نظر میپردازیم ! ◈◈


◈البته بحث سالم◈


**برداشت هیجدهم:بحث کاملا ازاد**◈◈ منتظرنظرات شماهستم دوستان ارداپی◈◈

فقط کامنت