طریقه استفاده گیاهان داروی قسمت دوم

2- خیساندههای الکلی: این روش اغلب برای
گیاهانی بکار میرود که مواد مؤثر آنها
در آب حل نمیشوند. برای تهیه این نوع
دارو بر روی مقدار لازم از گیاه خرد شده
آن مقداری از الکل اتیلیک 60 درصد را
میریزند که تمام قسمتهای گیاهی پوشیده
شود، سپس در ظرف را بسته و چند روزی نگاه
میدارند (برای تهیه عصارههای قویتر از
الکل خالص یا 90 درصد استفاده میشود)
توجه:برای تهیه عصارههایی به منظور
خوراکی یا معالجه و ضد عفونی زخمها،
غرغرهها و دهان شوییها میبایستی
عصارههای تهیه شده پیوسته با آب رقیق
گردد.

د ـ شیرابه برای تهیه شیرابه گیاهان
داروئی، گیاه تازه را در هاوم (خرد
کنندههای الکتریکی) خوب له کرده و سپس
داخل یک پارجه تمیز نموده و فشار میدهند.
برای بکار بدن این نوع دارو در مصرف
خوراکی اغلب یک قاشق مرباخوری از شیرابه
را در شیر یا آب حل و میل میکنند. هـ ـ
پودر برای تهیه پودر، گیاه خشک شده را در
هاون به صورت پودر درآورده و سپس با الک
ریز الک میکنند. جهت کاربرد در مصرف
خوراکی مقدار مورد نظر از پودر را در یک
قاشق غذاخوری شیر یا آب حل کرده و میل
میکنند. جهت مصرف خارجی مثل سایر
پودرها، به قسمت مورد نظر پاشیده میشود.
و ـ ضماد (بانداژ)، کمپرس اصولاً ضمادها
را جهت رفع کبودی و کوبیدگی، احتقان،
التهاب، کشیدن چرک از دملها، آرام کردن
خراشها و کشیدن سموم از بدن مورد
استفاده قرار میدهند و معمولاً گیاهان
داروئی موردنظر را بصورت خمیر درآورده و
بطور مستقیم روی بدن قرار میدهند و یا
آنرا ابتدا بر روی پارچه تمیز کشیده و
سپس مورد استفاده قرار میدهند. 1-1-
بانداژ یا کمپرس مرطوب نوع اول : برای
تهیه این نوع دارو در صورتیکه دستور
دیگری موجود نباشد بدین ترتیب عمل میشود
که 10 گرم از گیاه خرد شده را در لیتر آب
به صورت چای دم میکنند. سپس آنرا صاف
کرده، چلانده و گرم گرم (نه داغ) به صورت
کمپرس بکار میبرند. البته باید بر روی
این کمپرس گرم و مرطوب یک تکه پارچه غیر
قابل نفوذ و بروی ان دستمال گرم قرار
داده شود. 1-2-بانداژ یا کمپرس مرطوب نوع
دوم : گیاه خرد شده داروئی را در یک کیسه
پارچهای کوچک قرار داده و در داخل آب جوش
قرار میدهند سپس آنرا صاف کرده و مطابق
روش 1 عمل میکنند. 2- کمپرسهای گرم و خشک:
برای تهیه این نوع دارو، گیاه خرد شده را
در یک کیسه تمیز سفید قرار داده و خشک
خشک حرارت داده و بصورت

فقط کامنت