فـ_ـ_ـ_ـ_ـوتبال2012(50اعتبار)

چه تیمی امسال قهرمان بازیهای2012 است؟
5000هزار اعتبار میدم به کسی که قرمان
یورو 2012رو بگه.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

مصریان نخستین مردمی بودند که حدود 5000 سال قبل زمان را اندازه گرفتند . آنها مانند امروز، روز خود را به دودوره دوازده ساعت تقسیم می کردند.

ضرب المثل

آنچه گند است ،نصیب من دردمند است(هر چیزی که بد باشد نصیب من بیچاره می شود)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 37079 تأیید کننده: admin
بازیکن در وضعیت افساید نیست اگر...
(1) درنیمه زمین خود نباشد
(2) با بازیکن ماقبل اخر حریف مساوی باشد
(3) با دونفر اخر حریف مساوی نباشد
(4) گزینه 1و3
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 37079:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا