الهی .

الهی ! عاجز و سرگردانم ، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.

الهی ! اگر بر دار کنی رواست ، مهجور مکن ! و اگر به دوزخ فرستی رضاست ، از خود دور مکن.

الهی ! مکش این چراغ افروخته را ، و مسوز این دل سوخته را.

الهی ! گفتی کریمم ، امید بدان تمام است ، تا کرم تو درمیان است نا امیدی حرام است.

الهی ! اگر از دوستانم ، حجاب بردار و اگر مهمانم مهمان را نیکو دار.

الهی ! حاضری : چه جویم ؟ ناظری؟ چه گویم؟

برخیز و طهارت کن ، که «قامت » نزدیک است ، و توبه کن که قیامت نزدیک است!

فقط کامنت    

ایجاد کننده

ماه و زمین به طور همزمان و حدود چند میلیارد سال پیش شکل گرفتند . ممکن است همراه با زمین در اوایل شکل گیری منظومه شمسی شکل گرفته باشد یا اینکه بعدها جذب میدان جاذبه شده و در مدار زمین گیر افتاده باشد و نظریه دیگر این است که ماه از برخورد یک سیارک به اندازه مریخ به زیمن به وجود آمده است.

ضرب المثل

یک گوشش در است و یک گوشش دروازه ( به حرف دیگران توجهی نمی کند و اهمیتی نمی دهد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 33919 تأیید کننده: ♥farshad♥
امام حسین(ع)در چند ماهگی به دنیا امد؟
(1) 7ماهگی
(2) 6ماهگی
(3) 8ماهگی
(4) 9ماهگی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 33919:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا