هرچه دله تنگت ميخواهد بگو

در هر موردي كه دوست داري ؟
سختگيري پدر مادر؟
سختي دنيا؟
بي پولي وپولداري؟
ونبود محبت؟
هر چي دوست دارين بنويسين....

فقط کامنت    

ایجاد کننده

ملکه موریانه ، با خوردن یه قطره از یک نوع مایع مخصوص از دهان یک موریانه مخصوص ، تمامی اطلاعات و اخبار را دریافت می کند.

ضرب المثل

آفتاب در ملکش غروب نمی کند (سرزمینی پهناور و وسیع است که آفتاب در آن غروب نمی کند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 21860 تأیید کننده: yaseer
کدام یک از اثار دکتر عبد الحسین زرین کوب نیست.
(1) دیدار با اهل قلم
(2) بحر در کوزه
(3) از کوچه رندان
(4) شعر بی دروغ شعر بی نقاب
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 21860:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا